DVD

Title: Inte som min syster
En film av Leyla Assaf-Tengroth
Typ och år (Film, Film, DVD, 2009)

Språk: Svenska
Playtime 100 minutes
Link to: Biblioteket.se (The Swedish library)